Details

Type: Open
Opgericht op: 15 november 2011
Beheerder(s): Rob Stadt
Thema(s): ICT in de praktijk
Werkgebieden: FysioNetwerken
Specialisme(n): ICT en EPD

In 2007 heeft de Algemene Ledenvergadering besloten tot de realisatie van het KNGF Actieprogramma Fysio-EPD. Eén van de pijlers vormt het programma van eisen Fysio-EPD ( https://eisen.fysio-epd.nl/ ). Doel van dit programma is de markt in beweging te brengen, innovatie te stimuleren en zelf meer sturing te geven aan de wijze waarop de fysiotherapeut door de ICT omgeving wordt ondersteund. Inmiddels voldoen 4 producten aan de eisen en kon op basis van een verklaring van een auditor een keurmerk worden toegekend. Ook kan worden vastgesteld dat de markt inderdaad in beweging is gekomen.
Gaat dat snel genoeg? Vindt voldoende innovatie plaats? Wordt de fysiotherapeut beter ondersteund tijdens het primaire proces? Wat bepaalt de keuze voor een leverancier? Zijn er drempels om voor een ander product te kiezen - kunnen die worden weggenomen? En zo ja, hoe?

Lidmaatschap

Om te kunnen aanmelden voor deze open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: KNGF
Functie: IT coördinator afdeling Beleid en Ontwikkeling
Specialisaties: ICT en EPD, Kwaliteit, Ondernemerschap, Zorgverzekeraars, Overheid en Zorgmarkt, Samenwerking mono- en multidisciplinair
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen