Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 18 september 2011
Werkgebieden: FysioNetwerken
Specialisme(n): Samenwerking mono- en multidisciplinair

Werken met mensen, die een amputatie hebben ondergaan of aangeboren verkorting hebben van ledematen vergt specifieke vaardigheden binnen het domein van de fysiotherapeut. Deze vaardigheden zijn ook nodig bij het trainen en omgaan in het gebruik van hulpmiddelen als prothesen.
De werkgroep Fysiotherapie in de prothesio- en orthesiologie (WFPO) is opntstaan omdat de kennis en ervaring die hiervoor nodig is om de gebruiker optimaal te kunnen laten functioneren zeker aanwezig is, maar zich vaak bevindt tussen de vier muren. Landelijke richtlijnen zijn er voor de fysiotherapie niet en uitwisseling van best practice worden helaas niet of te weinig met elkaar gedeeld.

Ervaringen van prothesegebruikers laat zien dat de ene gebruiker snelle vorderingen maakt in zijn functioneren en andere gebruikers na revalidatiefase nog geen optimaal gebruik maken van zijn/haar hulpmiddel. Er zijn nog steeds beenprothesegebruikers die slecht lopen. Het pakt soms zo slecht uit dat armprothesegebruikers hun hulpmiddel in de kast zetten. Een deel van de amputatiepatiënten komt niet in een revalidatiecentrum, maar belandt na de ziekenhuisfase in verpleeghuis, zorgcentrum of thuis. Juist daar dient die zorg ook optimaal opgestart te worden. Om zorgverleners op het zelfde niveau te krijgen is mede het komen tot landelijke richtlijnen is dringend gewenst.

Op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is in samenwerking met het CBO een richtlijn ontwikkeld betreffende amputatie en prothesiologie van de onderste extremiteit. Er bestaat geen eenduidigheid met betrekking tot de chirurgische technieken en het moment van amputatie en het te volgen revalidatietraject nadien. Het is een eerste aanzet voor mensen met een amputatie van het been om te komen tot richtlijnen, waarbij het belangrijk is dat ook fysiotherapeuten deze richtlijnen gaan volgen.

Het is lastig om gezamenlijk afspraken te maken, omdat deze groep fysiotherapeuten elkaar niet kennen. Binnen het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn onlangs technische ontwikkelingen om te Fysionetwerken. Het is een goede plaats in het delen van ervaring met de werkgroep WFPO en te komen tot ontwikkeling van richtlijnen.

Technologieën voor hulpmiddelen voor ledematen, maken de laatste jaren enorme ontwikkeling door. Voor zowel de onderste als bovenste extremiteit worden er andere materialen gebruikt die het voor de gebruiker "gemakkelijker" maken, maar de training vereist meer kennis van de trainer / fysiotherapeut. Voor zowel prothese als orthese is een overlap in disciplines, revalidatiearts, instrumentmaker, hulpverlener ouderenzorg, bewegingsagoog, ergotherapeut, psychologen en mental coaches.

De groep van amputatiepatiënten is relatief klein. Om een betere basis en voldoende collega's te formeren is de koppeling van fysiotherapeuten (en andere zorgverleners) rond deze technische hulpmiddelen verantwoord in plaats van de bundeling rond één ziekteproces als amputatie.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: DBZ fysio
Functie: Fysio- en manueeltherapeut
Organisatie: Praktijk voor Fysiotherapie Hans van Mourik
Functie: Fysiotherapeut / gem. raadslid
Specialisaties: ICT en EPD, Ondernemerschap, Orofaciale fysiotherapie, Geriatriefysiotherapie, Revalidatiefysiotherapie, Social media
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen