Details

Type: Semi-open
Opgericht op: 26 april 2013
Beheerder(s): Bob van den Meiracker
Thema(s): Community
Werkgebieden: FysioNetwerken
Specialisme(n): Kwaliteit, Onderzoek en Wetenschap, Evidence Based Producten, Klinimetrie, Samenwerking mono- en multidisciplinair, Manuele therapie

Missie:
Het rug-netwerk is een samenwerkingsverband van eerstelijns oefentherapeuten (C/M) en fysiotherapeuten in de regio Noord-Kennemerland dat zich richt op het leveren van kwalitatief hoogwaardige preventieve en curatieve zorg voor mensen met aspecifieke lage rugklachten. Het netwerk wil door middel van zelfregulering de doelmatigheid en doeltreffendheid verbeteren van de zorg aan mensen met aspecifieke lage rugklachten in Noord-Kennemerland.

Visie:
Ons netwerk onderscheidt zich van niet bij het netwerk aangesloten oefentherapeuten (C/M) en fysiotherapeuten, doordat het specifiek op het gebied van aspecifieke lage rugklachten de kwaliteit van zorg voor rug patiënten aantoonbaar maakt, beleid toepast om het te verbeteren en kostenefficiëntie stimuleert. Het is netwerk is goed intern en extern georganiseerd. Het werkt nauw samen met huisartsen, andere relevante eerstelijnszorgverleners, bedrijfsartsen, de tweede lijn (mn. Medisch Centrum Alkmaar) en de derde lijn (Heliomare). De kwaliteit wordt gewaarborgd door te werken volgens de richtlijnen en een eigen protocol, scholing, intercollegiale toetsing en visitatie. Tevens ontwikkelt het netwerk een eigen database. Door deze werkwijze maakt ons netwerk het therapeutisch handelen transparant en zijn wij in staat hierop kritisch te reflecteren.
Naast adequate behandeling van rugklachten neemt preventie van chroniciteit een belangrijke plaats in. In de diagnostiek worden de prognostische factoren in kaart gebracht en indien noodzakelijk betrokken tijdens de uitvoering van de interventie. We werken vanuit het biopsychosociale model en zijn competent in het toepassen van de gedragsmatige benadering. De netwerktherapeuten richten zich bij het behandelen primair op het verminderen van ADL beperkingen en participatieproblemen en secundair op het verminderen van pijn.
Wij zetten ons in voor de wetenschappelijke onderbouwing van onze werkwijze door het verzamelen van data en de deelname aan wetenschappelijk onderzoek Het netwerk is in staat om uitkomsten uit wetenschappelijk onderzoek kritisch op waarde te schatten en innovaties daaruit voortvloeiend te implementeren in het klinisch handelen.

Lidmaatschap

Om een lidmaatschap aan te vragen voor deze semi-open werkgroep dient u eerst in te loggen of te registreren op dit netwerk.
Organisatie: Fysiotherapie Elisabeth en SOMT
Functie: fysio-/manueeltherapeut en docent
Specialisaties: Kwaliteit, Sportfysiotherapie, Manuele therapie
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen