Nieuws

Waarom de Master-eis voor bekkenfysiotherapeuten onacceptabel is.

Overwegingen waarom het absoluut onacceptabel is om een verplichting van de Master opleiding te eisen aan al reeds geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. (Right from the Heart)

 

Exodus aan expertise van bekkenfysiotherapeuten van de praktijk

 • Wij zijn mensen van de praktijk. Mag dat nog? Of moeten we professionals worden in het bestuderen en beoordelen van wetenschappelijke literatuur. Wat zou het een vreselijk gemis zijn als bekkenfysiotherapeuten met veel ervaring en ook een geweldige input hebben geleverd in de bekkenfysiotherapie op een zijspoor worden gezet omdat ze niet een Master zijn! Een exodus aan expertise in de bekkenfysiotherapie zou optreden als je die, nu al geregistreerde bekkenfysiotherapeuten hun registratie in de toekomst gaat ontnemen!
 • En juist om het niveau van bekkenfysiotherapie ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen is expertise en praktijk-ervaring van het grootste belang. De patiënt met bekkenbodem problematiek vraagt om geborgenheid gekoppeld aan expertise. De leeftijd van de behandelaar kan hier een grote rol bij spelen. Een exodus van ervaren bekkenfysiotherapeuten die de Master opleiding niet gaan volgen en daardoor buitenspel worden gezet, zal het specialisme bekkenfysiotherapie niet ten goede komen. Niet alleen met betrekking tot patiëntenzorg, maar ook aan verwijzerskant. 

 

Mag er ook een kritische noot worden geplaatst bij Evidence Based?

 • De rode draad van de Master is Evidence Based Handelen. Worden we hier het ‘slachtoffer’ van de Evidence Based Hype. Wat is de waarde van Evidence Based? Het is zelden direct vertaalbaar naar de patiënt. De wetenschappelijk effectief gebleken therapieën zijn alleen van toepassing op de “gemiddelde onderzoekspatiënt” (patiënten die aan de onderzoeken hebben deelgenomen).
 • Evidence Based Medicine kent een schamele balans:

(Vanuit de medische wereld is het volgende bekend)

 • 1/3 van de therapieën is onderzocht;
 • 1/2 van de therapieën is waar;
 • Op minder dan 10% van de patiëntenpopulatie zijn de wetenschappelijke resultaten toepasbaar;
 • De dokter kent hooguit 50% van het bewijs.

Als deze feiten worden meegenomen blijkt dat maar 1 op de 120 patiënten met Evidence Based Medicine behandeld wordt….

           (bron: De rol van epidemiologisch bewijs in de zorg voor individuele patiënten

           Yvo M. Smulders, Marcel Levi, Coen D.A. Stehouwer, Mark H.H. Kramer en Abel Thijs

           NED TIJDSCHR GENEESKD. 2010;154:A1910)

 

Waarborg van permanente scholing vanuit deelname aan het CKR (Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie)

 • We hebben al de verplichte accreditatiepunten waardoor we sowieso al up to date blijven in onze ontwikkelingen in ons vakgebied. We moeten er minimaal  24 per jaar halen. Dat betekent minimaal zo'n 4-5 studiedagen per jaar. Ik praat over de minimale verplichting. Hoeveel van onze geregistreerde collega’s hebben al niet binnen een periode van herregistratie het minimum aantal punten ruimschoots overschreden? Prachtig toch?
 • Door deze permanente scholing wordt de terugkoppeling naar  “Evidence Based Practice” al gewaarborgd. Dit is, waar mogelijk en zinvol, toch de basis voor nascholing en bijscholing. Verwijzing naar relevante literatuur vindt van daaruit al ruimschoots plaats. Zelf kan men verder zoeken en nalezen om achtergronden en verdere onderbouwing te bestuderen. Met PubMed of Cochrane Library valt literatuur zelf na te lezen. Bij studenten geneeskunde beperkt de inleiding in Evidence Based zich tot een boekwerkje, gevolgd door een enkel college. De rest zal men in de praktijk moeten leren.
 • Masterclasses (bv. Boerhaave cursus) klinisch onderzoek & epidemiologie nemen niet meer dan 2 blokken van 3 dagen. (in totaal dus 6 dagen!) Deze cursussen worden gegeven in het kader van opleiding Geneeskunde of Farmacie.  Studenten betalen voor de Masterclass EURO 75 (incl. maaltijden en overnachting), maar dit ter zijde.
 • Waar zadelt u ons die 2 jaar mee op?   

 

De enorme belasting die een Masteropleiding met zich mee brengt...

 • Het verplicht stellen van de enorme hoeveelheid tijd, energie, kosten die aan een Master opleiding zijn verbonden, zijn zo hoog dat je het niet als een verplichting mag stellen. Wij praten niet over een aantal studiedagen of enkele weken maar van twee intensieve jaren.
 • Kan iedereen en moèt iedereen die tijd daarvoor vrij maken als collega’s ook hun zorgtaken voor gezin/kinderen, partner of ouders hebben, een gezond sociaal leven willen kunnen blijven leiden Dit naast de vele (ook niet patiëntgebonden) werkzaamheden die het beroep ook al met zich meebrengt?

 

Broodroof?

 • Realiseert men zich dat als die Master verplicht gesteld gaat worden dit betekent dat, collega’s die uitsluitend of  voor een belangrijk deel als bekkenfysiotherapeut werkzaam zijn, de mogelijkheid om hun brood te verdienen wordt ontnomen? 
 • Ja, inderdaad, ben je al jaren nog maar alleen in het register bekkenfysiotherapie ingeschreven en wordt je daar uit geschrapt omdat je op een gegeven moment niet meer aan de Master-eis voldoet, kun je rustig zeggen, dat men die collega’s het werken en inkomsten onmogelijk maakt,  met alle gevolgen van dien op sociaal en economisch gebied!

 

Al gedacht aan de frustratie die het voor velen zal meebrengen?

 • Frustratie? We moeten al zo veel:
  • de verplichtingen van het CKR en KNGF,
  • de verplichtingen van de Zorgverzekeraars ( audits, kwaliefy, tevredenheidsonderzoeken, etc.)
  • administratieve lasten
  • veranderingen in eisen van …. (patiënten, overheid)

Iedereen zal moeten toegeven, als we eerlijk zijn, dat dit niet ten goede komt of zeg maar soms :” ten koste gaat van de patiëntenzorg”. Daarbij nog de verplichting van de Master stellen? Als ik er aan denk omdat er bij te moeten doen, raak ik al gefrustreerd of in ieder geval bij voorbaat al behoorlijk gespannen. En ik heb al vernomen: vele collega’s met mij!

 

Daarom:

 • verplichting: absoluut onacceptabel
 • een aanbeveling om het op vrijwillge basis te gaan doen is een ander verhaal; natuurlijk altijd toe te juichen
 • maar Moeten :  Nee!

Aldus mijn overwegingen om nee te zeggen tegen de verplichting van de Master,

 

Met vriendelijke groet,

Carla Haage,

       Bekkenfysiotherapeut te Amersfoort en Leusden

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Fysiotherapeut

Prachtig omschreven en waarheid als een koe!!

Beste Carla,

Fysiotherapie is een relatief smal vakgebied, maar fysiotherapeuten hebben een onuitroeibare eigenschap om een deelgebied tot specialisme te verklaren en daar pijlsnel piketpaaltjes omheen te slaan.
Niet dan na heel veel extra kosten en nascholing mogen anderen als specialist tot dat verboden gebied toetreden.
De door jou gewraakte masterverplichting is daar een extreem voorbeeld van.
Speelt ook bij andere specialisaties.

Met collegiale groeten,
Peter van der Salm.

Medewerker, psychosomatisch werkend fysiotherapeut

Beste Carla,

Wat heb je dit probleem treffend omschreven.
Ik ben het helemaal eens met je.
Bij mijn specialisatie (psychosomatiek) loop ik tegen hetzelfde probleem aan!
omdat ik nog maar part-time kan werken ben ik haast meer geld kwijt om in mijn vak te kunnen blijven dan dat ik ermee kan verdienen. Ik word erg verdrietig van deze ontwikkelingen.

Collegiale groeten, Mjon

Praktijkeigenaar / Fysiotherapeut en Bekkenfysiotherapeut

Ik heb een reactie gezet op de Bekkenfysiotherapie werkgroep.
Een compilatie van reacties van bekkenfysiotherapeuten in de kop van NH, tegen de mastereis.

Beste Carla,

Ik ben het ook helemaal met je eens.
Ik doe dit jaar voor de 2e keer de Masterstudie en zit nu in de stress voor mijn tentamen.
Vorig jaar heb ik de hoge belasting ook aangekaart bij de opleiding, maar ik kan me nu eenmaal niet op een andere manier registreren.
Eigenlijk had ik liever ook alleen bekkenfysiotherapie willen doen, zonder master niveau, maar ik was net te laat!
Het is een heel interessante opleiding, dat is echt waar, maar het schrijven van o.a. een casereport en de praktijktentamens vergt veel energie, naast je toch al drukke baan en geeft bij mij en een hoop studiegenoten heel veel stress.
Ik hoop dat je bericht mensen wakker schud.
Met vriendelijke groet,

Marion van den Hoorn

Fysiotherapeut (Orofaciaal, Arbeidsfysiotherapeut, Mimetherapeut)

Fantastisch stuk!

ik heb enige tijd geleden op linkedin een dergelijke discussie gestart onder de kop: Tegen de verplichte master.

ik heb dit vanuit mijn eigen situatie gedaan: ik ben orofaciaal fysiotherapeut en zoals het er nu naar uit ziet moet ik per 2015 de master opleiding gaan doen om geregistreerd te blijven.
onderstaan heb ik enkele redenen waarom ik tegen ben

- De kosten van de master zijn nooit terug te verdienen. Orofaciaal fysiotherapie heeft bijv geen tariefaanpassing. Maar ook zonder tariefaanpassing is het een investering die zakelijk gezien geen meerwaarde heeft.
· De kosten van de opleiding zijn te hoog. Tel daar gemiste inkomsten van het niet kunnen werken op lesdagen bij op.
· Geen interesse om onderzoek te gaan doen
· NVOF is maar een kleine vereniging. Door verplichting verwacht ik dat er niet veel geregistreerde leden overblijven.
· De verenigingen voor Kinderfysiotherapie en Bekkenfysiotherapie stellen de master niet verplicht om geregistreerd te blijven
· De vereniging voor fysiotherapie in de geriatrie pas in 2025!
· Zorgverzekeraars krijgen weer een stok om mee te slaan.
· Een dergelijk besluit moet in deze tijd via internetstemming genomen worden. Zo voorkom je dat er maar een klein (betrokken) groepje stemt.

Fysiotherapeut (Orofaciaal, Arbeidsfysiotherapeut, Mimetherapeut)

Daarnaast staat er hier nog een goed onderbouwd stuk om tegen de master te zijn!

http://www.infysio.nl/blog/verplichtend-karakter-master-beschadigt-fysiotherapie


het lezen waard!!!

ik heb inmiddels veel nvof leden benaderd om mij te steunen in een motie die ik bij de eerst volgende ALV ter sprake wil laten komen.

het probleem is dat er bij ALV's maar een klein betrokken groepje komt opdagen dat nu dus beslist voor de massa.

Fysiotherapeut (Orofaciaal, Arbeidsfysiotherapeut, Mimetherapeut)

Mijn advies voor velen die tegen de verplichte master zijn, is laat je horen!!!!!

mail, twitter, schrijf, bel het KNGF en de voorzitters van de verenigingen..start een motie en bespreek het op ALV's.

Dit moeten alle specialisten in de fysiotherapie doen als ze tegen de verplichte master zijn.

Fysiotherapeut / Master Manueel Therapie

Het is de waarhei zeker weten, maar..
Ook ik heb als afgestudeerd manueel therapeut (de laatste van de oude garde) direct na de opleiding de 2 jarige master opleiding erna moeten doen......

Veel nieuws was er voor ons niet bij want er werd in de reguliere opleiding steeds geschermd met in het kader van de nieuwe studie............... wat ik mij eerder afvraag........ als je al een master bent zoals ik in de manueel therapie moet je dan dat ook nog doen voor de fysiotherapie, je bent dan al master weliswaar in een gespecialiseerd onderdeel maar wel in het vak en je hebt al dingen gedaan om master te worden.

Succes verder met de strijd!

maatschapslid PFB Texel

Ik ben het er mee eens, Carla.
Ik ben zelf met veel plezier master bekkenfysiotherapeut, maar ik realiseer me dat dat puur uit interesse en eigen wens is. De lichting die de laatste paar jaar van de opleiding kwam, is al direct 'onbewust onbekwaam' want ze zijn goed opgeleid, maar nog geen master. De geregistreerde bekkenfysiotherapeuten zijn zeer gerenommeerde vaklui die met veel plezier voldoen aan de bijscholings eisen (inderdaad zijn die vaak evidence based). Laat hen blijven doen waar ze goed in zijn: vak vrouw/man zijn.
De nieuwe lichting bekkenfysiotherapeuten is straks allemaal master. Master zijn geen verplichting maken, en vooral niet uitdragen dat niet-master 'onbewust onbekwaam' is. Alleen maar blij zijn dat een (groeiend) aantal enthousiasten wel master wordt. Overigens is de onderzoeks machine gebaat bij masters of science.
De groep bft noord holland heeft een verzameling aan opmerkingen gemaakt in deze materie.

Henriette Timmermans
master bekkenfysiotherapeut

Manueel Therapeut

Welgemeende hartenkreet, maar ik vrees een zinloze discussie.
Indien je interesse hebt hoe de 'discussie' bij de manueel therapeuten afgelopen is: http://nvmt.fysionet.nl/index.php?p=984811

Praktijkeigenaar

Ik ben het volkomen met je eens, Carla.
Er is een masterhype aan de gang.
Kost veel geld en veel vrije tijd en geen enkele kans die ooit terug te verdienen.

Ook in de groepen op LinkedIn wordt stevig tegen de masterverplichting geageerd

praktijkhouder

Ik ben het helemaal met Carla Haage eens
Als mensen op vrijwillige basis een master willen volgen juig ik dat van harte toe.
Je kunt dit niet gaan verplichten.
Op deze manier loop je inderdaad de kans dat de nu geregistreerde bekken fysio's aan de kant komen te staan
wat een verlies van kennis
Met collegiale groeten

Henk Mein
geregistreerd bekkenfyiotherapeut

MT/ eigenaar

Carla,

Goed verwoord. Hetzelfde geldt voor mij als manueel therapeut. We kunnen de kosten nooit meer terug verdienen bij het MT tarief wat steeds meer terug loopt. Mijn verwachting is zelfs dat over 5 jaar een verbijzonderd tarief al helemaal niet meer bestaat.
Maar wat mij ook nog stoort is de waanzinnige tijdsinverstering die buiten alle proporties is.
Mijn collega wil de PSF master volgen. Wat zeggen ze op de open dag? Je moet maar part-time gaan werken, anders kun je het nooit halen. Hetzelfde bij een andere collega verteld die de bekken master volgt.
Hoe kun je als jonge FT nu een bestaan opbouwen als je maar part-time werkt (gaven een advies van ±30uur werken, want de wekelikse studiebelasting is 20uur!!!!!!).
Daarbij de waanzinnige kosten van 3 jr cursusgeld van ±€20.000,- , en dan nog niet gerekend de loonderving die een werkgever heeft.
Bovenstaand is een aspect wat helaas nog m.i. onvoldoende herkend wordt, zeker bij besturen van de diverse verenigingen en het KNGF.

Met vriendelijke groet

Ronald de Rooy

Fysiotherapeut/bestuurder

eindelijk iemand die goed verwoord wat ik al jaren loop te beweren.
jacques kromer

Fysiotherapeut (Orofaciaal, Arbeidsfysiotherapeut, Mimetherapeut)

Morgen is de ALV van het NVOF (orofaciaal fysiotherapeuten)

het onderwerp verplichte master wordt daar besproken!

oproep aan de nvof leden: kom allen naar de ALV om je stem te laten horen!!! anders wordt er voor je bepaald.

later in deze maand zijn ook andere specialisten verenigingen aan de beurt..oa de manueeltherapeuten.

Fysiotherapeut/bestuurder

Beste Carla,

ik sluit mij geheel aan bij de woorden van collega van der Salm. Ik ben al wat langer fysiotherapeut en heb altijd het idee dat veel collega's zich ondergewaardeerd voelen en zich daarom wil "upgraden".
Een goede vriend, medisch specialist, herkende dit fenomeen al in zijn ziekenhuis en zei tegen mij in de jaren tachtig: dan hadden die fysio's maar geneeskunde moeten studeren.
Sterkte met alles,
Jacques Kromer

Organisatie: Paramedisch Centrum de Nieuwe Dam
Functie: Fysiotherapeut (Orofaciaal, Arbeidsfysiotherapeut, Mimetherapeut)
Specialisaties: Ondernemerschap, Orofaciale fysiotherapie, Social media
Organisatie: Fysiotherapie 'Donker, Waal & Hilbers'
Functie: Manueel Therapeut
Specialisaties: Orofaciale fysiotherapie, Hart-, Vaat-, Longfysiotherapie, Manuele therapie, Opleiding / studie Fysiotherapie, Social media
Organisatie: Fysiotherapie Van Roeden & Lutgert-Boomsma B.V.
Functie: Fysiotherapeut
Specialisaties: Hart-, Vaat-, Longfysiotherapie
Organisatie: Maatschap Fysiotherapie Kromer
Functie: Fysiotherapeut/bestuurder
Organisatie: Praktijk voor Fysiotherapie de Wijdemeren
Functie: Fysiotherapeut / Master Manueel Therapie
Organisatie: de Rooy Fysiotherapie
Functie: MT/ eigenaar
Organisatie: Praktijk voor Fysiotherapie Ligthart
Functie: Praktijkeigenaar / Fysiotherapeut en Bekkenfysiotherapeut
Specialisaties: Bekkenfysiotherapie
Organisatie: De Witte Hoeck
Functie: Fysiotherapeut
Organisatie: Fysiotherapie Het Centrum
Functie: Medewerker, psychosomatisch werkend fysiotherapeut
Specialisaties: Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek
Organisatie: Fysiotherapie Slochteren / Harkstede
Functie: praktijkhouder
Organisatie: Praktijk voor Fysiotherapie en Beweging Texel
Functie: maatschapslid PFB Texel
Specialisaties: Bekkenfysiotherapie, Fysiotherapie binnen de Lymfologie
Organisatie: Bekkenfysiotherapie Gooi & Eemland
Functie: bekkenfysiotherapeut
Organisatie: Fysiotherapie Centrum Velp
Functie: Praktijkeigenaar
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen