Activiteit

NPi - opleiding 'Handtherapie'

12 apr
Tijd: 09:00 tot 17:00
Type: Overig

Het aantal mensen met aandoeningen van de hand is zeer groot. Een slecht functionerende hand, zowel motorisch als sensibel, leidt vaak tot gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Een relatief geringe functiestoornis kan bepaalde handelingen al bijna onmogelijk maken, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor iemands leven. De behandeling van aandoeningen van de hand, pols onderarm en of elleboog dient met een zo groot mogelijke deskundigheid te gebeuren. Dit vraagt van de behandelende therapeut speciale kennis en vaardigheden.

Via de Nederlands Vereniging voor Handtherapie (NVHT) bestaat de mogelijkheid om een Certificaat Handtherapeut (CHT-NL) aan te vragen. Onderdeel van dit certificaat is dat de fysio- of ergotherapeut moet voldoen aan de minimale scholingseisen zoals vastgelegd door de NVHT. Na het volgen van de opleiding 'Handtherapie' voldoet u aan deze scholingseisen. Naast de scholingseisen worden er voor het verkrijgen van het certificaat ook o.a. werkervaringseisen gesteld. Meer informatie over de certificering vindt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Handtherapie (NVHT).

Met het certificaat bewijst u over ruime behandelervaring en -kennis te beschikken in de behandeling van patiënten met aandoeningen van de bovenste extremiteit. Met aandoeningen van de bovenste extremiteit’ wordt bedoeld (pathologische) afwijkingen in de hand, pols, onderarm en/of elleboog als gevolg van trauma, ziekte of congenitale aandoeningen.

De opleiding start met een blok van 2 dagen waarin het onderzoek van de hand, de beschikbare onderzoekstechnieken, het klinische redeneren en de klinimetrie centraal staan. Dag 3 bestaat uit een snijzaaldag in UMCN waarbij in 4 groepen de anatomie van verschillende delen van de hand en onderarm uitgebreid bekeken worden. Op dag 4 en 5  komen de 10 meest voorkomende handpathologieën aan de orde. Deze worden op een interactieve wijze in kleine groepen besproken waarbij er veel aandacht wordt besteed aan het proces van klinisch redeneren.

In de overige 7 dagen komen de volgende onderwerpen zowel in theorie als in praktijk uitgebreid aan bod:

     Spalken en immobilisatieprincipes bij diverse handpathologieën;
     Orthopedische aandoeningen van de hand;
     Perifeer neurologische aandoeningen van de hand;
     Reumatische aandoeningen van de hand;
     Polsklachten;
     Capita selecta met o.a. brandwonden en spiegeltherapie;
     Klinisch redeneren en behandelen bij de bovenstaande pathologie;
     Het schrijven en presenteren van een casereport.

De totale studiebelasting bestaat naast de 12 scholingsdagen uit:

    het bestuderen van literatuur tussen de scholingsdagen;
    het maken van deelopdrachten en het toepassen van de kennis en de geleerde vaardigheden;
    2 oriënterende stages (2 x 6 uur) in de vorm van het meekijken met operaties en handenspreekuur;
    2 participerende stages van 3 dagen (2 x 18 uur);
    schrijven van een kort casereport volgens de richtlijnen van de ECHT.

Toetsing
De beoordeling van de 4 stageverslagen, 4 digitale theorietoetsen en het casereport maken deel uit van de toetsing. Naast een aanwezigheid van minimaal 90% van de scholingsdagen, moeten alle 9 onderdelen als voldoende beoordeeld zijn om het certificaat van de opleiding te krijgen.

Nadere informatie en inschrijving

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Nederlands Paramedisch instituut
Functie: Medewerker deskundigheidsbevordering
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen