Activiteit

Cursus Floortime

09 maa
Type: Training

Floortime is een ontwikkelingsgericht model dat u leert om op een andere manier te kijken naar en werken met jonge kinderen die autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand hebben. In deze cursus leert u dat de activiteiten zelf geen doel op zich zijn, maar een middel tot interactie. Door te herkennen wat het emotionele ontwikkelingsniveau van het kind is, kunnen spel en aandacht hierop worden aangepast. Wilt u graag kinderen met autisme of een gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand beter begeleiden? Dan is dit de cursus voor u.

Resultaat

  • U legt de basisprincipes van Floortime/DIR uit.
  • U past de basistechnieken van Floortime/DIR toe in het werken met kinderen met autisme, gedrags- en/of ontwikkelingsachterstand.
  • U laat het ontwikkelingsgericht werken beter aansluiten op de emotionele ontwikkeling van het kind.

Doelgroep

Deze praktische cursus is speciaal ontwikkeld voor (kinder)fysiotherapeuten, (kinder)ergotherapeuten, (kinder- en pre)logopedisten, psychologen, orthopedagogen, ondersteunend orthopedagogisch medewerkers, maatschappelijk werkers, speltherapeuten, kinderartsen en onderwijzers in het speciaal onderwijs. Om deze cursus te kunnen volgen bevelen wij enige kennis van de sensorische informatieverwerking aan.

Aanpak

Uiteraard is het uiteindelijk de bedoeling dat u de verworven kennis en vaardigheden kunt implementeren in uw eigen beroepspraktijk. Om deze doelen te behalen wordt er gebruikgemaakt van interactieve werkvormen, casuïstiek en filmfragmenten. Deze cursus onderscheidt zich van andere cursussen door de praktische oefeningen waarin u vrijwel onbeperkt met de Floortime-principes kunt oefenen.

De cursus heeft een totale studiebelasting van 32 uur, waarvan 24 contacturen en 8 uur zelfstudie. Het minimumaantal deelnemers is 10, het maximum 15.

Professionals

Karen Visman is kinderfysiotherapeut, sensomotorisch therapeut en Floortime-professional. Zij heeft een kinderfysiotherapiepraktijk in Amsterdam en werkt sinds 15 jaar met jonge kinderen die verschillende ontwikkelingsuitdagingen hebben, met name op het gebied van contact en gedrag. Door haar opleiding tot Floortime-professional in Amerika leerde zij op een positieve, functionele manier te kijken naar en te werken met kinderen en hun omgeving.

Accreditatie

Beroepsgroep | Accreditatie (deel)register | Aantal punten
Fysiotherapeut | KNGF - Register Algemeen fysiotherapeut | In aanvraag
Fysiotherapeut | KNGF - Register Kinderfysiotherapeut | In aanvraag
Fysiotherapeut | Keurmerk Fysiotherapie | 32 pt

Startdata

09-03-2017, donderdag, Amsterdam

Trefwoorden: cursus, floortime, pro education

Bijlagen

  • (164 KB)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pro Education | Paramedische Opleidingen
Functie: Paramedische Opleider
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen