Activiteit

Persoonlijke ontwikkeling en Professionele communicatie

16 sep
Tijd: 09:30 tot 17:15
Type: Training

Opleiding Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie

 

Deze erkende opleiding combineert drie doeltreffende en bekende psychologische stromingen en is daarmee uniek in Nederland. De opleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie. In twee jaar word je opgeleid tot Enneagram, TA- en NLP- practitioner en leer je de basis van familieopstellingen kennen.

 

Het beste wordt aangeboden uit drie belangrijke stromingen die elk op hun eigen specifieke wijze de persoonlijkheid van mensen benadert. De wijsheid van het enneagram geeft je een diep inzicht in jezelf, Transactionele Analyse (TA) leert je onbewuste patronen herkennen in je relaties met anderen en NLP geeft een veelheid aan technieken waarmee je doelgericht leert communiceren en je eigen gedrag en dat van anderen kan aansturen. Familieopstellingen ten slotte, wordt als vierde invalshoek gebruikt om verborgen belemmeringen binnen relaties, familie en/of organisatiesystemen zichtbaar te maken.

 

Een opleiding voor iedereen die op een praktische en heldere manier zichzelf en anderen wil leren kennen en/of mensen wil leren begeleiden, adviseren en ondersteunen.

 

Doel en resultaat opleiding

Het doel van de tweejarige opleiding 'Persoonlijke ontwikkeling en professionele communicatie' is autonomie ontwikkeling.

Tijdens deze opleiding maak je wezenlijke veranderingen door en ga je anders in het leven staan. In dit bijzondere proces leer je jezelf diepgaand kennen, voorbij je blinde vlekken. Je gaat jezelf en anderen écht begrijpen, omdat je drijfveren, levenspatronen en onderstromen in de communicatie leert herkennen en belemmerende overtuigingen leert veranderen. Hierdoor blijf je dicht bij jezelf en je eigen autonomie. Het samenwerken- en leven wordt begrijpelijker en eenvoudiger.

Daarnaast leer je handige tools om mensen professioneel te begeleiden of effectiever aan te sturen. Je leert over de psychologie van mensen waardoor je preciezer kan intunen op ieder mens afzonderlijk en begrijpen waarom ieder doet wat hij doet. Je ontdekt wat er gebeurt in de communicatie tussen jou en de ander, wat je tegenhoudt om iemand aan te spreken of feedback te geven of waardoor iets wat jij initieert weerstand oproept.

 

Kortom, een praktische, zeer complete opleiding waarin je veel inzicht in jezelf krijgt, je leert beter samen te werken, te begeleiden en problemen op te lossen. Je maakt een flinke sprong in je persoonlijke én professionele ontwikkeling.

 

Competenties

In deze opleiding ontwikkel je jezelf verder in de volgende competenties (op alfabetische volgorde):

Aanpassingsvermogen, aanspreken op gedrag, assertiviteit, afstand bewaren, analytisch vermogen, betrokkenheid, coachen, collegialiteit, confronteren, doelen stellen, doorvragen, empathie, flexibiliteit, feedback geven, feedback ontvangen, gespreksvaardigheid, individugericht leiderschap, interpersoonlijke sensitiviteit, impact hebben, inlevingsvermogen, luisteren, mensgericht leiderschap, motiveren, mensenkennis, onafhankelijkheid, ontwikkelen van medewerkers, overtuigingskracht, observeren, samenwerken, sensitiviteit, sociabiliteit, verantwoordelijk, zelfkennis, zelfontwikkeling, zelfsturing, zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfmanagement.

Werkwijze

Professionele communicatie gaat gepaard met persoonlijke ontwikkeling. Dit is niet los te koppelen. Om die reden wordt van deelnemers verwacht dat zij bereid zijn hun eigen functioneren en de effecten daarvan op de omgeving te onderzoeken en ter discussie te stellen. Persoonlijke ontmoeting en persoonlijke aandacht kenmerken dan ook de werkwijze van deze opleiding.

Theorie wordt afgewisseld met praktische oefeningen, gerelateerd aan persoonlijke inbreng en vragen van deelnemers. Met behulp van gevarieerde werkvormen worden deelnemers tot activiteiten uitgenodigd. Deze ervaringsgerichte manier van werken is ondersteunend bij zowel je persoonlijke als professionele ontwikkeling. Wat breng jij bijvoorbeeld als persoon mee en hoe reageert jouw omgeving, collega, medewerker, leidinggevende of cliënt op jou?

Met iedere deelnemer maken we een leercontract. Hierin spreken we af welke doelen je wilt realiseren tijdens de opleiding.

 

Inhoud

We gaan in op persoonlijke ontwikkeling en begeleidingsaspecten (professionele communicatie). De theoretische inzichten en werkprincipes van het enneagram, TA en NLP komen in beide jaren aan de orde. Familieopstellingen en zijnsgeoriënteerd werk (Almaas) zijn hierin ondersteunend. Gedurende de opleiding krijg je oefeningen aangereikt die direct toepasbaar zijn in je persoonlijk leven en begeleidingswerk.

 

De volgende onderwerpen en thema’s worden onder meer behandeld.

 

Algemene kennis en vaardigheden:

-    Basishouding in communicatie

-    Aanwezigheid in contact

-    Ontwikkeling van denken, voelen en handelen

-    Ontwikkelingspsychologie

-    Autonomie en hechting

-    Ontwikkelingsfasen in relaties

-    Doelgericht werken

-    Overdracht, tegenoverdracht en projecties

-    Groepsdynamische processen

-    Basisprincipes van familieopstellingen

 

Enneagram, kennis en vaardigheden:

-    Basiskennis van negen typen

-    Verleidingen en vermijdingen

-    Passie en fixaties

-    Schaduw en groei

-    Hogere idee en deugd

-    Subtypen

-    Drie centra: hart-, hoofd- en buiktypen

-    Superego van de negen enneagramtypen

-    Enneagramtype interview

-    Enneagrampanels

-    Enneagram en relaties

 

 

TA, kennis en vaardigheden:

-    Autonomie

-    Egotoestanden

-    Transacties

-    Scripts

-    Drivers en injuncties

-    Strooks

-    Psychologische Spelen

-    Tijdstructurering

-    Rackets

-    Miskenningen

-    Symbiose en autonomie

-    Contracten

 

NLP, kennis en vaardigheden:

-    Vooronderstellingen

-    Rapport

-    Associatie en dissociatie

-    Waarnemingsposities

-    Communicatiemodel

-    Logische niveaus

-    Metamodel

-    Miltonmodel

-    Herkaderen

-    Tijdlijnen

-    Chuncken

-    Submodaliteiten

-    Veranderen van belemmerende overtuigingen

-    Werken met delen

-    Structuur van het begeleidingsgesprek

 

Intervisie

Om de ervaringen tijdens de opleiding te integreren zijn momenten van reflectie en oefening noodzakelijk. Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat zij tussen de cursusblokken deelnemen aan intervisiebijeenkomsten.

 

Supervisie

Tweemaal per jaar zijn er supervisiebijeenkomsten. Onder begeleiding van de supervisor werken de individuele deelnemers van de intervisiegroepen aan persoonlijke leerdoelen. Elke intervisiegroep krijgt twee dagdelen per jaar supervisie.

 

Tijdsinvestering

Een jaargang beslaat 38 dagdelen contact, 2 supervisiebijeenkomsten van elk een dagdeel en tussen ieder blok een intervisiebijeenkomst. In het eerste jaar is tevens (zonder extra kosten) deelname aan een serie van 4 panelavonden onderdeel van het programma. De totale studiebelasting voor de lessen, intervisie, supervisie, huiswerk en deelname aan de panelavonden over de gehele duur van de opleiding (twee jaar) bedraagt 390 uur.

 

 

Certificering

Het laatste blok van de tweejarige opleiding wordt afgesloten met een onderdeel waarin de deelnemers hun leerervaringen gestalte geven. Wanneer alle blokken zijn gevolgd en het afsluitende onderdeel voldoende is gehonoreerd, ontvang je het Enneagram/TA practitionerscertificaat én het door de NVNLP erkende NLP practitionerscertificaat. Deze opleiding is erkend door de European Association of Transactional Analysis (EATA) en de International Association of Transactional Analyses (ITAA) en bevat 120 erkende lesuren in Transactionele Analyse.

 

Toelating

Je kunt deelnemen aan de opleiding indien je bereid bent jezelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Voorafgaand aan de opleiding vindt een kennismakings-gesprek plaats. Je maakt dan kennis met een van de trainers, we bespreken je ervaringen en verwachtingen en gaan na of de opleiding bij je past.

 

Trainers

De opleiding wordt gegeven door Elly Voorend, PTSTA en Piet van Haaster, MSc PTSTA.

 

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door:

  • NOBCO met 32 PE punten.
  • LVPW met 60 PE punten (in combinatie samen met de Masteropleiding Counseling & Coaching).
  • EATA/ITAA met 120 lesuren door een gecertificeerde TA trainer (PTSTA).

 

Kosten

De investering per jaargang is € 2.750, - inclusief documentatiemap, koffie/thee, lunches en een diner in het eerste en laatste blok.

Bij inschrijving vóór onderstaand aangegeven startdatum krijg je 5% vroegboekkorting op de kosten voor het eerste jaar.

Bij de kosten zijn tevens inbegrepen de kosten voor een serie van vier Enneagrampanelavonden.

De genoemde kosten zijn exclusief de kosten voor de benodigde literatuur. De kosten hiervoor ramen wij op circa: € 180,-. En exclusief kosten voor eventuele aanvullende individuele begeleiding. Dit is niet verplicht.

 

 

 

Data

Vrijdag/zaterdaggroep:

Blok 1:       16 en 17 september 2016 (1e dag aansluitend gezamenlijk diner)

Blok 2:      14 en 15 oktober 2016

Blok 3:      18 en 19 november 2016

Supervisie: 17 december 2016

Blok 4:      13 en 14 januari 2017

Blok 5:      17 en 18 februari 2017

Blok 6:      24 en 25 maart 2017

Supervisie: 6 mei 2017

Blok 7:      12 en 13 mei 2017

Blok 8:      9 en 10 juni 2017 (1e dag aansluitend gezamenlijk diner)

 

Bij inschrijving vóór 1 juli 2016 krijg je 5% vroegboekkorting.

 

Woensdag/donderdag groep:

Blok 1:       23 en 24 november 2016 (1e dag aansluitend gezamenlijk diner)

Blok 2:      21 en 22 december 2016

Blok 3:      18 en 19 januari 2017

Supervisie: 8 februari 2017

Blok 4:      15 en 16 februari 2017

Blok 5:      15 en 16 maart 2017

Blok 6:      4 en 5 april 2017 (op dinsdag/woensdag)

Supervisie: 2 mei 2017 (op dinsdag)

Blok 7:      10 en 11 mei 2017

Blok 8:      21 en 22 juni 2017 (1e dag aansluitend gezamenlijk diner)

 

Bij inschrijving vóór 1 september 2016 krijg je 5% vroegboekkorting op de kosten voor het eerste jaar.

 

De eerste dag van het eerste blok en de eerste dag van het laatste blok wordt afgesloten met een gezamenlijk eenvoudig diner.

 

De data voor het tweede jaar worden in de loop van het eerste jaar bekend gemaakt. De werktijden op lesdagen zijn van 9.30 uur tot ongeveer 17.15 uur.

 

Locatie

Corael Opleidingscentrum, Blauwkapelseweg 52 De Bilt

 

Aanmelden of meer informatie?

Corael Opleidingen  Blauwkapelseweg 52  3731 ED De Bilt

T: 030-2200355 - E: info@corael.nl - W: www.corael.nl

Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Corael Opleidingen
Functie: Office manager
Home
Thema's
Werkgroepen
Deelnemers
Nieuws
Blogs
Kalender
Forum
Prikbord
Inloggen